Jouw nieuwe werkplek
Startdatum: in overleg met kandidaat, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. Contract: start met een jaarcontract met de intentie om dit na het eerste jaar om te zetten in een vast contract. Voorkeur wekelijkse werkuren: 40 uur. Werklocatie is Arnhem Rijnpoort. Large Projects Offshore Op basis van het Energie-akkoord, waarin de doelen en voornemens voor de transitie naar een meer duurzame energievoorziening zijn vastgelegd, de Routekaart Offshore Windenergie 2030 en de ambitie om voor 2030 extra windcapaciteit te realiseren, wordt een uitrolstrategie voorbereid voor de middellange termijn, waaronder de IJmuiden Ver (DC) projecten. Dit resulteert in een commitment voor TenneT om minimaal 2x (met potentieel tot 5) 2GW HVDC Grid Connection Systems te realiseren die het vermogen van offshore windparken op de Noordzee naar het Nederlandse elektriciteitsnet brengen en tussen 2028 - 2030 in gebruik worden genomen.

Onze uitdaging
TenneT is hard groeiende om haar ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een gedreven Adviseur Ruimtelijke planning en Vergunningen- Junior/Medior die hieraan wil bijdragen en misschien ben jij dat wel?

Jouw bijdrage aan TenneT
LPO (Large Projects Offshore) Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ) – Eemshaven zoekt een Adviseur (ondersteunende projectleider) Ruimtelijke planning en Vergunningen voor land en zee. Als Adviseur ben je hiërarchisch onderdeel van het LPO Team Licensing NL, maar werk je vrijwel volledig voor het Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ) – Eemshaven en word je functioneel aangestuurd door Project Lead Spatial Planning & Licensing.

Dit programma (PAWOZ) en de daaruit vloeiende projecten moeten er voor zorgen dat er meerdere offshore windparken via kabelverbindingen op land aangesloten worden. Ruimtelijke planning en vergunningen zijn een belangrijk onderdeel van de scope en planning gedurende de planstudie-fase, aanbestedingsfase en realisatiefase van grote en complexe projecten.

De komende tijd wordt er nauw samengewerkt met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij het opstellen en uitvoeren van een Programma (conform Omgevingswet). Daarna zullen er meerdere projecten door TenneT planologisch voorbereid en uitgevoerd worden.

Wat ga je doen?

 • Voorbereiden van en bijdragen aan interne en externe overleggen rondom planologische vraagstukken. Denk hierbij aan opstellen agenda’s, presentaties en verslaglegging, verzorgen van kaartmateriaal in afstemming met GIS-afdeling
 • Bijdragen aan, reviewen en coördineren van notities/onderbouwingen/documenten voor ruimtelijke planning en vergunningen, besluitvorming, tenders (aanbestedingen) en planning van projecten
 • Bijdragen aan routeontwikkeling van de kabels, samen met de technische teams en team omgevingsmanagement
 • Coördineren van informatiestromen vanuit verschillende teams richting het Ministerie van EZK, voorafgaand aan besluitvorming
 • Meewerken met team Omgevingsmanagement om de strategie voor het participatietraject met de omgevingspartijen en met EZK uit te voeren
 • Proces- en inhoudelijke begeleiding van het werkpakket in het programma en het waar nodig operationeel aansturen van externe bureaus ten aanzien van de inventarisatie, planning, onderzoeken/studies en dergelijke. Zorgen voor goede dossiervorming op sharepoint.
 • Coördineren en borgen van project overstijgende onderwerpen met het oog op consistentie tussen projecten

Nadat het Programma is vastgesteld is TenneT aan zet om de projecten die hieruit voort vloeien uit te voeren. Hiervoor zijn o.a. een NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau), Milieueffectrapport en vergunningen nodig. Aanvullend op bovenstaande worden dan de volgende werkzaamheden en taken voorzien:

 • Bijdragen aan aanbesteding voor een NRD/MER/Vergunningen-bureau voor het uitvoeren van die onderzoeken
 • Operationele aansturing van dat bureau, inclusief inhoudelijke controle/review op documenten, planning, facturatie etc.
 • Bijdragen aan het ruimtelijk plan (Projectbesluit) waarin o.a. de kabelroutes en locaties vastgelegd worden
 • Nauwe samenwerking met parallelle werksporen in het project waaronder techniek (kabelteam en platformteam), omgeving (Stakeholder management), zakelijk recht en schadecompensatie (Grondzaken)
 • Samen met de Project Lead en sr. adviseur Vergunningen afstemming met bevoegde gezagen en extern adviseur over planologische regels en vergunningsvoorwaarden
 • Dossiervorming voor het geval een juridisch traject richting Raad van State nodig blijkt.

Jouw profiel en achtergrond

 • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau op gebied van planologie, bestuurskunde of rechten of vergelijkbaar
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante inhoudelijke werkervaring op het gebied van ruimtelijke planning en vergunningen
 • Je bent je bewust van de stakeholders (incl. bevoegde gezagen) en de duurzame relatie die TenneT hiermee wil opbouwen
 • Je kunt zorgvuldig en gestructureerd werken en je bent een echte teamspeler
 • Pro-actief en een hands-on mentaliteit om issues soepel op te lossen, je kan goed communiceren en eigen werk organiseren, neemt hierbij initiatief en verantwoordelijkheid
 • Druk- en stressbestendig ivm werken in een dynamische projectomgeving. Dit betekent ook flexibele inzet vanwege bijvoorbeeld avondbijeenkomsten
 • Je spreekt/schrijft vloeiend Nederlands en Engels. De externe documenten zijn in het Nederlands, de interne verantwoording binnen TenneT is grotendeels in het Engels

Ons aanbod
TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de Cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 8 (die begint in € 3.287,- met een maximum van
€ 6.746,- bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.

Recruitment Process
Via ons sollicitatieformulier kun je binnen enkele seconden reageren. Zodra wij jouw sollicitatie ontvangen zullen wij deze screenen en z.s.m. contact opnemen. De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken.
Een assessment en een pre employment screening kunnen deel maken van de selectieprocedure.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 25 april 2022.

Voor verdere vragen over het recruitment proces kan je contact opnemen met:
Els Boot
People | Talent Acquisition
088-93 68 325

TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

More jobs from TenneT

Posted: 1 month ago

Project Lead Safety Health & Environment

TenneT
Arnhem, Nederland
Project Lead SHE takes responsibility for the implementation and execution of the SHE/CSR System in ...
Posted: 1 month ago

Maintenance Engineer Offshore Operations

TenneT
Arnhem, Nederland
LPO (Large Projects Offshore) Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ) – Eemshaven zoekt een sub ...